search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAC

Datum openbaarmaking
03/08/2016
Naam meldplichtige
Boël Yvonne
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOLVAC
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003545531
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
301.886
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Apport par Mme Yvonne Boël à la société de droit commun Savinvest de 301.079 titres en pleine propriété et de 807 titres en nue-propriété.