search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UMICORE

Datum openbaarmaking
03/08/2016
Naam meldplichtige
Tradicor
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Thomas Leysen

Emittent
UMICORE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003884047
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
88.859
Prijs
51,54
Totaal bedrag
4.579.606,26