search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UMICORE

Datum openbaarmaking
03/08/2016
Naam meldplichtige
Tradicor
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
UMICORE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003884047
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
31.141
Prijs
51,67
Totaal bedrag
1.609.008,76
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Thomas Leysen