search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EMAKINA GROUP

Datum openbaarmaking
30/12/2016
Naam meldplichtige
MEDIADREAMS
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EMAKINA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003843605
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Growth Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.000
Prijs
11,50
Totaal bedrag
11.500,00