search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FAGRON

Datum openbaarmaking
11/07/2016
Naam meldplichtige
WPEF VI HOLDCO III BE B.V.
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
FAGRON
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003874915
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
476.900
Prijs
5,16
Totaal bedrag
2.460.804,00