search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EMAKINA GROUP

Datum openbaarmaking
12/12/2016
Naam meldplichtige
SOFRIN SPRL
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EMAKINA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003843605
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Growth Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
150
Prijs
12,00
Totaal bedrag
1.800,00