search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EMAKINA GROUP

Datum openbaarmaking
07/10/2016
Naam meldplichtige
Gatz Pierre
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EMAKINA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003843605
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Growth Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
20.000
Prijs
10,50
Totaal bedrag
210.000,00