search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GREENYARD

Datum openbaarmaking
19/12/2016
Naam meldplichtige
Borman Thomas
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GREENYARD
Soort financieel instrument
Obligatie en soortgelijke schuldinstrumenten
ISIN-code financieel instrument
BE0003765790
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
33
Prijs
100.000,00
Totaal bedrag
3.300.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Thomas Borman is a board member of Greenyard and was allocated 33 convertible bonds as part of the placement. transaction will be completed on 22 December 2016