search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ONTEX

Datum openbaarmaking
02/09/2016
Naam meldplichtige
the pamajugo irrevocable trust
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

juan gilberto marin quintero

Emittent
ONTEX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974276082
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
13.160
Prijs
32,20
Totaal bedrag
423.744,10