search_api_autocomplete

Manager transaction detail: W.E.B.

Datum openbaarmaking
21/12/2016
Naam meldplichtige
WAGNER ROBERT JEAN
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
W.E.B.
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003734481
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
342
Prijs
63,50
Totaal bedrag
21.717,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

WEPS SA