search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BANIMMO

Datum openbaarmaking
16/12/2016
Naam meldplichtige
S.M.I. PVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BANIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003870871
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
21.200
Prijs
4,50
Totaal bedrag
95.454,00