search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FAGRON

Datum openbaarmaking
13/07/2016
Naam meldplichtige
Coucke Mark
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
FAGRON
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003874915
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.675
Prijs
5,16
Totaal bedrag
8.643,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Michael Schenck BVBA, Aubisque BVBA