search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BARCO

Datum openbaarmaking
26/08/2016
Naam meldplichtige
Van Zele Eric Helene V
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BARCO
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003790079
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
15.000
Prijs
52,37
Totaal bedrag
785.550,00