search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ATENOR

Datum openbaarmaking
13/10/2016
Naam meldplichtige
Alva s.a.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ATENOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003837540
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
31.200
Prijs
46,00
Totaal bedrag
1.435.200,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Mr Philippe VASTAPANE