search_api_autocomplete

Manager transaction detail: COFINIMMO

Datum openbaarmaking
21/12/2016
Naam meldplichtige
Monissen Diana
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
COFINIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003593044
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
124
Prijs
103,05
Totaal bedrag
12.778,20
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Diana Monissen