search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TESSENDERLO

Datum openbaarmaking
28/10/2016
Naam meldplichtige
Verbrugge NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TESSENDERLO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003555639
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van een al dan niet discretionair vermogensbeheercontract
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
9.271
Prijs
28,83
Totaal bedrag
267.283,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Luc Tack