search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TINC

Datum openbaarmaking
22/12/2016
Naam meldplichtige
Dejaeghere Jean Pierre
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TINC
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974282148
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.300
Prijs
11,25
Totaal bedrag
14.625,00