search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FAGRON

Datum openbaarmaking
11/07/2016
Naam meldplichtige
Alychlo NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Aubisque BVBA, Michael Schenck BVBA

Emittent
FAGRON
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003874915
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.711.935
Prijs
5,16
Totaal bedrag
13.993.584,60
Toelichting van de meldplichtige

Meldplichtige is Alychlo NV