search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CIE DU BOIS SAUVAGE

Datum openbaarmaking
11/07/2016
Naam meldplichtige
ECFC sa
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CIE DU BOIS SAUVAGE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003592038
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
168
Prijs
288,00
Totaal bedrag
48.594,12
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Guy Paquot, Président