search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TESSENDERLO

Datum openbaarmaking
08/07/2016
Naam meldplichtige
VERBRUGGE NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TESSENDERLO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003555639
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
30.038
Prijs
28,84
Totaal bedrag
866.176,22
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
20000
28.83
576600.00
10038
28.85
289576.22
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Luc Tack