search_api_autocomplete

Manager transaction detail: IBA

Datum openbaarmaking
11/10/2016
Naam meldplichtige
Dandoy Bernard
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon die nauw verbonden is met een kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
IBA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003766806
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
400
Prijs
4,78
Totaal bedrag
1.912,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Soumya Chandramouli