search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ECONOCOM GROUP

Datum openbaarmaking
22/12/2016
Naam meldplichtige
Lemaistre Bruno
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ECONOCOM GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974266950
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
150.000
Prijs
13,60
Totaal bedrag
2.040.600,00