search_api_autocomplete

Manager transaction detail: WHITESTONE GROUP

Datum openbaarmaking
23/01/2023
Naam meldplichtige
Lormane SRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Ardizzone Sandro

Emittent
WHITESTONE GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974401334
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Growth Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
500
Prijs
10,60
Totaal bedrag
5.300,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
300
10.60
3180.00
200
10.60
2120.00