search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EXMAR

Datum openbaarmaking
09/10/2023
Naam meldplichtige
SAVEREX
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Nicolas Saverys

Emittent
EXMAR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003808251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
413.597
Prijs
11,10
Totaal bedrag
4.590.099,51