search_api_autocomplete

Manager transaction detail: HYBRID SOFTWARE GROUP

Datum openbaarmaking
08/02/2024
Naam meldplichtige
Congra Software S.à r.l.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Guido Van der Schueren

Emittent
HYBRID SOFTWARE GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
GB00BYN5BY03
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.500
Prijs
3,20
Totaal bedrag
4.800,00