search_api_autocomplete

Publieke labels

Publieke labels zijn labels die door de overheid van een lidstaat zijn ingevoerd. In Frankrijk zijn twee labels aangenomen door middel van regelgeving: het SRI-label en het Greenfin-label. Het eerste is een label dat bepaalde maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten selecteert,[1]het tweede is bedoeld voor financiële producten die werken aan de energie- en ecologische transitie[2]. Het Oostenrijkse ministerie van duurzaamheid en toerisme is ook verantwoordelijk voor de uitbreiding van het Oostenrijkse ecolabel naar financiële producten[3].

In België kunnen duurzame financiële producten met een label volgens Franse of Oostenrijkse kwaliteitsnormen worden aangeboden, of het nu gaat om Belgische producten die het labelproces hebben ondergaan of om buitenlandse financiële producten die ook in België worden gedistribueerd.

 


[1] Voor meer informatie: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-greenfin en Decreet nr. 2015-1615 van 10 december 2015 op het label “Energie en ecologische transitie voor het klimaat”, JORF, nr. 0287 van 11 december 2015, p. 22822.

[2] Voor meer informatie: https://www.lelabelisr.fr/ et décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable », JORF, n°0008 du 10 janvier 2016, p. 5.