Professionelen

    De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), XBRL Belgium en de Nationale Bank van België (NBB) organiseerden op 10 oktober 2018 een informatiesessie over het European Single Electronic Format (ESEF).

    Het ESEF is het elektronische verslaggevingsformaat dat de emittenten die op de gereglementeerde EU-markten zijn genoteerd, vanaf 1 januari 2020 moeten gebruiken bij de opstelling van hun jaarlijkse financiële verslaggeving. De in die verslaggeving opgenomen geconsolideerde financiële staten die volgens de IFRS zijn opgesteld, zullen van een XBRL-‘tag’ worden voorzien, waardoor die getagde staten gestructureerd en machineleesbaar zijn.

    Tijdens de informatiesessie gaven toezichthouders, genoteerde vennootschappen met ervaring op (i)XBRL-vlak en ervaren stakeholders hun inzichten over het ESEF-stappenplan naar 2020 toe (ESEF roadmap towards 2020), wat kan helpen bij de voorbereiding van de gestructureerde elektronische verslaggeving.