search_api_autocomplete

Tips ter verduidelijking van een gebruiksvriendelijke navigatie doorheen deze Q&A website voor de pensioenconsument

Hoe kan ik op een efficiënte manier deze Q&A raadplegen?

De Q&A bestaan uit verschillende thema’s. Het eerste thema “A. Aanvullende pensioenen in een notendop” bevat uitleg over een aantal basisbegrippen en de berekening van aanvullende pensioenen. In de andere thema’s worden de vragen gebundeld aan de hand van welbepaalde levensmomenten. 

1) U kan de vragen over een welbepaald thema op verschillende manieren raadplegen door:

 

  • in het beginscherm te klikken op de knop van het thema waarover u meer informatie wenst.

Opgelet: Deze Q&A zijn nog in volle ontwikkeling waardoor nog niet alle thema’s zijn uitgewerkt. Op dit ogenblik zijn enkel de thema’s in een donkere kleur beschikbaar. Het betreft de knoppen “A Aanvullende pensioenen in een notendop” en “H Wat gebeurt er bij ontslag of SWT is de afkorting van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag'. Dit is sedert 1 januari 2012 de nieuwe naam voor brugpensioen en is een bijzondere werkloosheidsregeling.
Werknemers: Meer info.
( Brugpensioen is een bijzondere werkloosheidsregeling.
Sinds 1 januari 2012 is de naam brugpensioen gewijzigd in "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag", kortweg SWT.
Werknemers: Meer info.
)?”. Op de andere knoppen kan u voorlopig nog niet klikken. Deze thema’s worden zo snel mogelijk uitgewerkt.
 

  • in de linkerbalk te klikken op het thema waarover u meer informatie wenst. Deze balk is altijd aanwezig op uw scherm terwijl u de Q&A leest. Via deze balk kan u ook terug naar het beginscherm, door op “informatie voor werknemers” te klikken.

Opgelet: Deze Q&A zijn nog in volle ontwikkeling waardoor nog niet alle thema’s zijn uitgewerkt. Enkel de beschikbare thema’s zijn in deze balk opgenomen. Zodra er nieuwe thema’s beschikbaar zijn, zullen deze ook in deze balk worden toegevoegd. 

2) Elk thema bevat een aantal vragen die in een inhoudstafel zijn opgenomen. U kan het antwoord lezen door op de vraag naar uw keuze te klikken.

 

3) De Q&A bevatten een verklarende woordenlijst.

Deze verklarende woordenlijst bevat een korte definitie van een aantal woorden die belangrijk zijn in het kader van aanvullende pensioenen. In de meeste gevallen kan worden doorgeklikt naar de specifieke vraag in de Q&A waarin bijkomende informatie wordt verschaft.

U kan de verklarende woordenlijst op 3 manieren raadplegen door: 

  • in de antwoorden zijn bepaalde woorden onderlijnd. Als u op zo’n woord klikt, opent de verklarende woordenlijst in een nieuw venster (tab). Het antwoord dat u aan het lezen was, blijft aanwezig in het eerste venster (tab). De verschillende vensters ziet u bovenaan uw scherm. U kan van het ene venster naar het andere springen door op de overeenstemmende tabs te klikken.
     

In deze verklarende woordenlijst kan u een korte definitie vinden van het woord dat u hebt aangeklikt. Nu zijn er twee mogelijkheden:

  • u hebt voldoende met deze definitie: in dat geval sluit u het venster van de verklarende woordenlijst (door bovenaan op het kruisje te klikken) en u komt terug in het venster van het antwoord dat u aan het lezen was.
  • u wenst nog meer informatie te lezen: dan kan u onderaan de definitie op “meer info” klikken. U komt dan terecht in de vraag van de Q&A waarin bijkomende informatie wordt verschaft. Deze informatie verschijnt in hetzelfde venster (Tab) als de verklarende woordenlijst. Het antwoord dat u oorspronkelijk aan het lezen was, blijft aanwezig in het eerste venster (tab). De verschillende vensters ziet u bovenaan uw scherm. U kan van het ene venster naar het andere springen door op de overeenstemmende tab te klikken.

3) Navigeren in de Q&A

Terwijl u de Q&A leest, zal u verschillende malen doorklikken naar een andere pagina. Via het kruimelpad bovenaan het scherm kan u uw zoekhistoriek volgen en desnoods terugklikken. U kan ook altijd teruggaan door op de back-knop te klikken.

 

Als u in de linkerbalk op een thema klikt, komt u terecht in het overzicht van de verschillende vragen die op dat thema betrekking hebben. Als u op “informatie voor werknemers” klikt, komt u opnieuw op het beginscherm terecht.