search_api_autocomplete
Home
315.

Moeten alle bestuurders en/of effectieve leiders van kredietbemiddelaars aan alle beroepskennisvereisten voldoen?

Het uitgangspunt is dat alle bestuurders en effectieve leiders van kredietbemiddelaars inderdaad steeds aan alle beroepskennisvereisten moeten voldoen.

Hierop zijn slechts twee uitzonderingen mogelijk:

1. Bestuurders die géén effectieve leider zijn en de effectieve leiders die niet verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddeling, noch hierop toezicht uitoefenen

Zij mogen hun beroepskennis bewijzen ofwel met een HSO-diploma, ofwel door te slagen in een examen op het niveau van basiskennis. Dit geldt zowel voor hypothecair krediet als voor consumentenkrediet.

 

  • Voor de kredietbemiddelaars in hypothecair krediet moet evenwel minstens één bestuurder die tevens ook effectieve leider is, verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddeling en hierop toezicht uitoefenen. Deze persoon moet over de volledige beroepskennis beschikken (met uitzondering van de ervaring, voor zover hij geen VVD is).
  • Voor kredietbemiddelaars in consumentenkrediet moet minstens één effectieve leider verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddeling en hierop toezicht uitoefenen. Deze persoon moet over de volledige beroepskennis beschikken (met uitzondering van de ervaring voor zover hij geen VVD is).

 

2. Sommige bestuurders van kredietbemiddelaars die uitsluitend bemiddelen voor sociale kredietgevers inzake hypothecair krediet

Indien die bestuurders niet verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddelingsactiviteit en er geen toezicht op uitoefenen, zijn zij vrijgesteld van het bewijs van de beroepskennis. Er moet evenwel steeds minstens één bestuurder zijn die verantwoordelijk is voor de kredietbemiddelingsactiviteit en er toezicht op uitoefent. Deze bestuurder moet over de volledige theoretische beroepskennis beschikken (met uitzondering van de ervaring voor zover hij geen VVD is).