search_api_autocomplete
Home
273.

Welke ervaring komt in aanmerking als relevante ervaring in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten ?

De tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de effectieve leiders, bevoegd voor bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, moeten aantonen dat zij ervaring hebben. Deze ervaring moet aan volgende voorwaarden voldoen:

1. De ervaring moet betrekking hebben op de activiteit waarvoor een inschrijving wordt gevraagd. Ervaring inzake hypothecair krediet is niet relevant in het kader van een aanvraag tot inschrijving als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten.

2. De ervaring moet betrekking hebben op bank- en beleggingsdiensten

3. Relevante ervaring moet zijn opgedaan bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of bij een gereglementeerde onderneming.

De activiteiten die door een persoon in contact met het publiek zijn uitgeoefend bij deze instellingen, worden steeds aanvaard als relevante beroepservaring. Wordt niet aanvaard als relevante beroepservaring :

  • werken binnen de "back office" (o.a. enkel administratieve verwerking);
  • werken op een callcenter waarbij enkel een doorverwijsfunctie wordt vervuld.

Het bewijs van ervaring wordt geleverd door vermelding in de vragenlijst van identificatie- en contactgegevens van de tussenpersoon of de gereglementeerde onderneming bij wie de ervaring is opgedaan of van de gereglementeerde onderneming(en) voor wie de tussenpersoon heeft bemiddeld. De FSMA kan contact opnemen met deze tussenpersoon en gereglementeerde ondernemingen om de door de kandidaat ingevulde gegevens na te gaan. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd. De FSMA kan de waarachtigheid van de verklaringen uit de vragenlijst controleren. Het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan leiden tot de weigering of de schrapping van de inschrijving van de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten.

4. De ervaring moet op reguliere wijze opgedaan zijn. Zo komt o.a. de volgende ervaring niet in aanmerking:

  • uitoefening van de activiteit van PCP zonder over de vereiste theoretische kennis te beschikken;
  • uitoefening van activiteiten voor een onderneming die niet over de vereiste vergunning of registratie beschikt.