Detail van de transactie

Datum openbaarmaking
12/07/2017
Naam meldplichtige
Valiance Holdings SA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is
Jan Pensaert
Emittent
MDXHEALTH
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003844611
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transacties in aandelen of deelbewijzen van (alternatieve) beleggingsfondsen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Munt
EUR
Aantal financiƫle instrumenten
53.700
Prijs
4,58
Totaal bedrag
245.999,70