Detail van de transactie

Datum openbaarmaking
24/07/2020
Naam meldplichtige
Van Rompay Stijn
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
HYLORIS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974363955
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Munt
EUR
Aantal financiƫle instrumenten
112.466
Prijs
1,00
Totaal bedrag
1,00
Toelichting van de meldplichtige
Uitoefening van een call optie conform de overeenkomst van 2018 met bestaande andeelhouders (zoals ook vermeld in het IPO-prospectus)