search_api_autocomplete

Verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen

Hun activiteit bestaat in het verstrekken van advies over verzekeringsovereenkomsten, het voorstellen of aanbieden van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van ander voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of het assisteren bij het beheer of de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten.

  • een verzekeringsmakelaar brengt verzekeringsnemers in contact met verzekeringsondernemingen zonder dat hij verplicht is met één van die ondernemingen te werken;
  • een verzekeringsagent is bij overeenkomst verbonden met een of meer verzekeringsondernemingen. Agenten handelen altijd in naam en voor rekening van de verzekeringsonderneming(en) waarmee ze zijn verbonden;
  • een verzekeringssubagent handelt onder de verantwoordelijkheid van een verzekeringsmakelaar of een verzekeringsagent.

Om de werkzaamheden van een verzekerings- en herverzekeringstussenpersoon te mogen uitoefenen, is een inschrijving bij de FSMA vereist.

Voor een overzicht van de belangrijkste financiële diensten die de Belgische financiële dienstverleners aan het publiek in België mogen verstrekken, wordt naar de volgende tabel verwezen.