Nieuws & Waarschuwingen

Aanbiedingen om in diamanten te beleggen: de FSMA waarschuwt het publiek opnieuw!

Waarschuwingen
22/06/2017

De FSMA blijft een forse stijging vaststellen van het aantal aan het Belgische publiek gerichte aanbiedingen om in diamanten te beleggen. Bij die aanbiedingen worden aanzienlijke rendementen voorgespiegeld. De waarheid is echter heel anders: de voorgespiegelde rendementen mogen dan aantrekkelijk lijken, in de praktijk is het zo dat vele consumenten er zelfs niet in slagen om de door hen belegde bedragen te recupereren.

De afgelopen weken ontving de FSMA effectief talrijke klachten over onlineplatformen voor de aankoop en verkoop van diamanten. De meest voorkomende klachten van de consumenten gaan over het feit:

  • dat zij de door hen gekochte diamanten onmogelijk kunnen doorverkopen;
  • dat zij de bedragen voor de verkoop van hun diamanten nooit recupereren;
  • of simpelweg dat zij niets meer horen van de onderneming.

 

“Ik heb een groot probleem met onderneming XXX. (…) Die diamant zou op mijn privéadres worden geleverd, maar, wanneer ik de onderneming probeer te contacteren om te vragen waar de levering blijft, krijg ik nooit iemand aan de lijn.”  

 

“Ik heb geprobeerd om onderneming XXX te contacteren maar zonder succes. Zelfs de aangetekende brief die ik had gestuurd, werd me teruggestuurd !!!”

 

 

“Ik heb gereageerd op een advertentie (…). Daarin werd me voorgesteld om diamanten te kopen en ze daarna op hun platform door te verkopen. Ik heb dat een eerste keer gedaan voor een bedrag van zo’n XX euro, wat mij een meerwaarde van XX euro heeft opgeleverd. Daarna werd me gevraagd een groter bedrag, nl. XXX euro, te beleggen. Ook dat heb ik gedaan en sindsdien weigeren ze me mijn geld terug te geven.

 

Dergelijke aanbiedingen zijn pure beleggingsfraude.

Op basis van de getuigenissen van de consumenten stelt de FSMA ook vast dat het verkoopverhaal van die ondernemingen totaal niet strookt met hun contractuele documenten. Zo beloven vele verkopers de consumenten een rendement van 8 tot 12% en/of bieden zij de consumenten garanties in verband met de wederinkoop van hun diamant, terwijl zij daarover in hun contractuele documenten geen enkele verbintenis aangaan.

Enkele voorbeelden van wat de algemene voorwaarden van die vennootschappen ter zake vermelden:

 

 “De waarde van de diamant (…) zou in beginsel kunnen stijgen of dalen, wat dus betekent dat de belegde bedrag volledig of gedeeltelijk verloren kan gaan. Bijgevolg kan XXX, als tussenpersoon, geen enkele garantie bieden (…) in verband met de doorverkoopprijs van de diamanten.”

 

 “XXX kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de cliënt er niet zou in slagen zijn diamant door te verkopen via het doorverkoopplatform dat zij voorstelt.”

Op tal van onlineplatformen voor de aankoop en verkoop van diamanten wordt overigens geen enkele onderneming duidelijk vermeld, zodat de gesprekspartner niet kan worden geïdentificeerd. Als er adressen worden vermeld, blijken die fictief te zijn.

In die omstandigheden en gelet op zowel de onzekerheid over de aard van die aanbiedingen als het onevenwichtige en misleidende karakter van de verstrekte informatie, raadt de FSMA de beleggers nogmaals aan om niet in te gaan op de aanbiedingen van dergelijke entiteiten. Voor meer informatie verwijst zij naar haar waarschuwing van 8 mei 2017 over alternatieve beleggingsproducten (zeldzame aardmetalen, edele metalen, diamanten, enz.).

Verder herhaalt de FSMA ook enkel van haar klassieke aanbevelingen:

  • wees op uw hoede voor (beloftes van) buitensporige winst. Oplichters schermen vaak van meet af aan met aanzienlijke winstcijfers... tot de dag waarop de belegger zijn inleg terugvraagt;
  • controleer steeds de identiteit van de onderneming (haar identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Vertrouw nooit een onderneming als u ze niet duidelijk kan identificeren. Wees ook op uw hoede als de onderneming of haar website nog niet lang bestaat;
  • eis duidelijke en verstaanbare informatie van uw gesprekspartner. Onderzoek hoe het vooropgestelde rendement kan worden behaald en welke modaliteiten en termijnen precies gelden voor de doorverkoop van het product. Beleg nooit als u niet perfect begrijpt wat het voorstel precies inhoudt.
  • lees de documentatie die u krijgt helemaal door, ook de kleine lettertjes. Vaak wijken die sterk af van wat u tijdens het verkoopgesprek werd voorgespiegeld!
  • neem de informatie die een onderneming verstrekt, niet zonder meer voor waarheid aan: let vooral op voor zogenaamde verzekeringen die aan uw beleggingen zijn gekoppeld, of voor beloften van wederinkoop/doorverkoop die op een kapitaalwaarborg lijken: als het aanbod frauduleus is, is de beloofde verzekering of de beloofde wederinkoop/doorverkoop dat ongetwijfeld ook.
  • blijf waakzaam als u ongevraagd via telefoon of e-mail wordt gecontacteerd (‘cold calling’), m.a.w. als u daar niet zelf vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk. Vertrouw ook geen opdringerige verkopers die erop aandringen om snel te tekenen.
  • denk erom de onderneming ook op te zoeken met de gangbare zoekmachines. Misschien vindt u op die manier getuigenissen van personen die door haar al werden benaderd. Blijf wel alert, want soms gaat het om valse positieve getuigenissen die mogelijk door de onderneming zelf zijn geschreven om het vertrouwen van de beleggers te winnen.

Meer dan ooit is waakzaamheid geboden. Als u de minste twijfel hebt, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het elektronische contactformulier op de website van de FSMA.