search_api_autocomplete
Home

Aanbiedingen om in diamanten te beleggen: de FSMA waarschuwt het publiek voor fraude!

Waarschuwing

De FSMA ontvangt steeds meer klachten van consumenten die zijn ingegaan op aanbiedingen om in diamanten te beleggen. Bij die aanbiedingen stellen ondernemingen u zowel via hun website als telefonisch of via e-mail voor om diamanten te kopen. Zij beweren dat de waarde van die diamanten zonder enige twijfel zal stijgen en dat die beleggingen veel rendabeler zijn dan de thans door de banken aangeboden beleggingen. De werkelijkheid is echter heel anders: eens de consumenten geld hebben gestort, slagen zij er nooit meer in dat nog te recupereren.

De FSMA ziet in de klachten die zij van consumenten ontvangt, vaak de volgende elementen terugkomen:

  • de consumenten kunnen de door hen gekochte diamanten onmogelijk doorverkopen;
  • zij slagen er nooit in de bedragen voor de verkoop van hun diamanten te recupereren;
  • of zij horen simpelweg niets meer van de betrokken onderneming.

Wanneer de diamanten effectief worden geleverd, blijkt hun waarde ver onder de betaalde prijs te liggen.

Enkele getuigenissen van slachtoffers:

'Ik heb in diamanten belegd bij de onderneming XXX. Sinds vorige week lukt het mij niet meer om hen telefonisch (…) te contacteren op het gebruikelijke nummer. Ik heb ook hun kantoor in Brussel proberen te contacteren. (…) Dat nummer blijkt echter het nummer van een schoonmaakbedrijf (…) te zijn, dat natuurlijk niets met de beleggingsonderneming te maken heeft.'

'Sinds juni 2017 heb ik contact met die onderneming met de bedoeling een langetermijnspaarpot aan te leggen. In september hebben ze me zowat gedwongen meer geld te beleggen om mijn portefeuille zo nog rendabeler te maken. (…) Volgens de beheerder zouden de twee diamanten voor eind september zijn doorverkocht. Ik heb [echter] geen enkele reactie meer ontvangen [noch op mijn telefoonoproepen, noch op mijn e-mails].'

'Ik heb bij XXX in Londen de som van XXX euro belegd na telefonisch te zijn gecontacteerd door één van de adviseurs van die onderneming. Tot op heden lukt het mij niet meer hen te contacteren. Zij beantwoorden mijn oproepen niet meer en ik weet niet waar mijn geld is.'                                                                

'[Ik heb] zogezegd een rekening met een kluis, zodat ik kan volgen hoe mijn diamanten fluctueren en hoeveel er in mijn kluis zit. Ik heb ongeveer 30.000 euro belegd en zou vandaag zogezegd zo’n 40.000 euro aan als veilig gekwalificeerde waarden bezitten. Ik probeer tevergeefs een zekere mijnheer XXX te contacteren, met wie ik op 7 september 2017 nog contact heb gehad (…). Tot op heden, 8 november 2017, beantwoordt niemand mijn oproepen: het blijft doodstil aan de andere kant van de lijn!'

'Ondertussen heb ik de diamant ontvangen [terwijl steeds was afgesproken dat hij in een kluis zou worden bewaard]. Ik heb een ernstige juwelier (…) om advies gevraagd. Hij heeft me gezegd dat mijn diamant veel minder waard is dan wat ik ervoor heb betaald, amper de helft zelfs van wat ik heb betaald of nog minder.'

Dergelijke aanbiedingen zijn pure beleggingsfraude.

U vindt een lijst van websites waarover de FSMA vragen/klachten van consumenten heeft ontvangen door te klikken op de link 'Lijst van door consumenten gemelde websites die beleggingen in diamanten voorstellen'. Opgelet! Die lijst is uitsluitend gebaseerd op de vaststellingen van de FSMA, voornamelijk naar aanleiding van meldingen door consumenten. Zij bevat dus niet alle actoren die mogelijk op onregelmatige wijze in België actief zijn op het vlak van beleggingen in diamanten.

Om dergelijke vormen van oplichting in de toekomst te voorkomen, herhaalt de FSMA haar klassieke aanbevelingen:

  • wees op uw hoede voor (beloftes van) buitensporige winst. Oplichters schermen vaak van meet af aan met aanzienlijke winstcijfers … tot de dag waarop de belegger zijn inleg terugvraagt;
  • blijf waakzaam als u ongevraagd via telefoon of e-mail wordt gecontacteerd ('cold calling'), m.a.w. als u daar niet zelf vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk. Vertrouw ook geen opdringerige verkopers die erop aandringen om snel te tekenen;
  • controleer steeds de identiteit van de onderneming (maatschappelijke naam, land van vestiging, enz.). Vertrouw nooit een onderneming als u ze niet duidelijk kan identificeren. Wees ook op uw hoede als de onderneming nog niet lang bestaat;
  • eis duidelijke en verstaanbare informatie van uw gesprekspartner. Onderzoek hoe het vooropgestelde rendement kan worden behaald en welke modaliteiten en termijnen precies gelden voor de doorverkoop van het product. Beleg nooit als u niet perfect begrijpt wat het voorstel precies inhoudt;
  • lees de documentatie die u krijgt helemaal door, ook de kleine lettertjes. Vaak wijken die sterk af van wat u tijdens het verkoopgesprek werd voorgespiegeld;
  • neem de informatie die een onderneming verstrekt, niet zonder meer voor waarheid aan: let vooral op voor zogenaamde verzekeringen die aan uw beleggingen zijn gekoppeld, of voor beloften van wederinkoop/doorverkoop die op een kapitaalwaarborg lijken: als het aanbod frauduleus is, is de beloofde verzekering of de beloofde wederinkoop/doorverkoop dat ongetwijfeld ook;
  • denk erom de onderneming ook op te zoeken met de gangbare zoekmachines. Misschien vindt u zo getuigenissen van personen die al door haar werden benaderd. Blijf wel alert want soms gaat het om valse positieve getuigenissen die mogelijk door de onderneming zelf zijn geschreven om het vertrouwen van de beleggers te winnen.

Voor meer informatie wordt ook verwezen naar de vorige waarschuwing van de FSMA van 22 juni 2017 over aanbiedingen om in diamanten te beleggen.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om bij de minste twijfel de FSMA rechtstreeks te contacteren via het elektronisch contactformulier op haar website.

Als u jammer genoeg toch het slachtoffer bent geworden van een dergelijke praktijk, verzoeken wij u aangifte te doen bij de politie of de rechterlijke overheden.