Nieuws & Waarschuwingen

AEG Financial en Pro-Nice Limited

Waarschuwingen
16/12/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van AEG Financial, een vennootschap die beleggingsinstrumenten verleent.

AEG Financial heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 16 december 2015 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door AEG Financial en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

Deze vennootschap beweert gevestigd te zijn in Hong Kong, International Commerce Centre, 1 Austin Road, West Kowloon, Central. Zij maakt gebruik van de website www.aegfinancial.com en van een bankrekening die zogezegd geopend is op naam van de vennootschap Pro-Nice Limited.

Deze vennootschap zou tevens banden hebben met Belmont Financial Group, een vennootschap waarvoor de FSMA het publiek ook waarschuwt.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).