Nieuws & Waarschuwingen

Akanagi group (www.akanagi-group.com)

Waarschuwingen
27/09/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Akanagi Group, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Akanagi Group niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om “boiler room”-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 27 september 2017 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Akanagi Group en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Akanagi Group maakt gebruik van de website www.akanagi-group.com en de volgende contactgegevens:

Adres:      Saint Luke’s Tower, 8-1 Akashimo, 104-0044, Tokyo, Japan

E-mail:     contact@akanagi-group.com

Tel.:         +81 4572 0704

Fax:         +81 6740 1693

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten