Nieuws & Waarschuwingen

Alfa One Corporation, The Southwood Group en Micron Associates

Waarschuwingen
04/05/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Alfa One Corporation, een vennootschap die beleggingsinstrumenten verleent. 

Alfa One Corporation heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 4 mei 2016 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Alfa One Corporation en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

Volgens de aan de FSMA overgemaakte informatie benadert Alfa One Corporation investeerders die eerder het slachtoffer zijn geworden van de vennootschap Micron Associates, een vennootschap met betrekking tot dewelke de FSMA reeds een waarschuwing heeft gepubliceerd op 24 april 2012. Meer bepaald werden deze investeerders in de eerste plaats geïnformeerd van het feit dat Micron Associates zogezegd was overgenomen door The Southwood Group. Nadien werden zij ervan op de hoogte gebracht dat The Southwood Group zogezegd was overgenomen door Alfa One Corporation.

Alfa One Corporation maakt gebruik van de website www.alfaonecorporation.com, van het e-mailadres info@alfaonecorporation.com en van de telefoonnummers +81 3 4580 1650 en +81 3 4570 4350. Zij beweert gevestigd te zijn in Japan (Shinjuku NS Building, 18F, 2-4-1 Nishishinjuku Shinjuku-ku, 163-0813 Tokyo).

The Southwood Group beweerde gevestigd te zijn in Hong Kong, 16 Chater Road en maakte gebruik van de website www.thesouthwoodgroup.com (offline).

Micron Associates beweerde gevestigd te zijn in Spanje, Moll de Barcelona s/n, edificio Este 8 planta, WTC Barcelona en maakte gebruik van de website www.micronassociates.com (offline).

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be).