Nieuws & Waarschuwingen
Waarschuwingen
02/07/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Algorates, een vennootschap die in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aanbiedt zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Algorates heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die deze vennootschap aanbiedt, nl. Forex-producten, speculatief en bijzonder risicovol, waardoor de belegger het risico loopt zijn volledige inleg en zelfs nog meer te verliezen. De FSMA heeft in juni 2011 overigens een waarschuwing gepubliceerd over de risico’s verbonden aan speculatieve transacties in deviezen (Forex).

Tot slot heeft Algorates geen door de FSMA goedgekeurd prospectus gepubliceerd als vereist voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door Algorates en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

Algorates maakt gebruik van de websites www.algorates.com en www.sirixtrader.com.

De FSMA raadt aan de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen voor dergelijke vennootschappen die Forex-producten of andere risicovolle beleggingsinstrumenten aanbieden. Controleer steeds of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, over de vereiste vergunning beschikt. Voor meer aanbevelingen verwijst de FSMA naar de algemene waarschuwing die zij op 2 juli 2015 op haar website heeft gepubliceerd.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (tel.: +32 2 220 59 10; e-mailadres: info@fsma.be).