Nieuws & Waarschuwingen

Apex Equities, South-East Asia Traders en South-East Asia Registrar

Waarschuwingen
04/05/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Apex Equities en South-East Asia Traders, vennootschappen die beleggingsinstrumenten verlenen. 

De vennootschappen Apex Equities en South-East Asia Traders hebben in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mogen dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 4 mei 2016 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Apex Equities en South-East Asia Traders en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschappen zouden opgeven.

Volgens de aan de FSMA overgemaakte informatie zou Apex Equities eveneens investeerders contacteren die eerder het slachtoffer zijn geworden van vennootschappen met betrekking tot dewelke de FSMA tevens een waarschuwing heeft gepubliceerd (Brandt-Swift Associates, White-Miller Associates, South-East Asia Traders, Genkai Securities, Changsheng Associates, …). De gebruikte strategie van Apex Equities varieert: ofwel stelt zij zich voor aan investeerders als de opvolger van hogervermelde vennootschappen ofwel stelt zij zich voor als in staat zijnde fondsen die zijn verloren in het kader van transacties met de hogervermelde vennootschappen, te recupereren. Deze laatste praktijk is karakteristiek voor fraude van het type 'recovery room', waarover de FSMA op 16 maart 2015 een waarschuwing heeft gepubliceerd.

Apex Equities maakt gebruik van de website www.apex-equities.com, het e-mailadres contact@apex-equities.com en het telefoonnummer + 852 5808 0469. Zij beweert gevestigd te zijn in Hong Kong (Cheung Kong Center, 2 Queen’s Road, Central).

South-East Asia Traders maakt gebruik van de website www.southeastasiatraders.com, het e-mailadres contact@southeastasiatraders.com en het telefoonnummer +852 5808 4590. Zij beweert gevestigd te zijn in Hong Kong (Causeway Bay, 88 Hing Fat Street).

Apex Equities werkt bovendien samen met de vennootschap South-East Asia Registrar, die zich voorstelt als ‘transfer agent’. South-East Asia Registrar maakt gebruik van de website www.sea-registrar.com en het e-mailadres contact@sea-registrar.com. Zij beweert gevestigd te zijn in Singapore (Ocean Financial Centre, 10 Collyer Quay, Central Region).

Behalve met Brandt-Swift Associates, White-Miller Associates, South-East Asia Traders, Genkai Securities en Changsheng Associates, zou deze vennootschap tevens banden hebben met de vennootschappen Experia Management Group, Jones Shaw Capital Partners, Peston & Sons Securities, Neuberger and Co. Wealth Management en Cunningham Mutual, vennootschappen waarvoor de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd.

Wil u meer algemeen nagaan of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving, dan kan u terecht op de website van de FSMA waar u een zoekfunctie ter beschikking hebt. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).