Nieuws & Waarschuwingen

Arian Financial (cloned firm)

Waarschuwingen
10/09/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Arian Financial (cloned firm), een vennootschap die beleggingsdiensten verleent.

Arian Financial (cloned firm) heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verstrekken.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in het persbericht dat de FSMA op 10 september 2015 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt ten zeerste aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Arian Financial (cloned firm) en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Arian Financial (cloned firm) maakt gebruik van een Belgisch telefoonnummer (02/808.59.68). De contactpersoon is een zogenaamde Mijnheer Regis Weber (regis.weber@arian-financial.com).

Arian Financial (cloned firm) heeft de identiteit aangenomen van Arian Financial LLP, een in Londen gevestigde vennootschap (12 Appold St, London, United Kingdom, EC2A 2AW) met vergunning in het Verenigd Koninkrijk (nummer van de vergunning: 415230), die heeft laten weten voornemens te zijn in België beleggingsdiensten aan te bieden in het kader van de vrije dienstverrichting. Er bestaat evenwel geen enkele band tussen deze beide vennootschappen. Zij hebben trouwens elk andere contactgegevens. Identiteitsmisbruik is kenmerkend voor fraude van het type “cloned firms”: oplichters gebruiken de identiteit van daadwerkelijk bestaande personen of vennootschappen (zoals een advocaat, een vergunninghoudende vennootschap, enz.) waaraan zij geloofwaardigheid en zelfs legitimiteit ontlenen om de beleggers aldus te overtuigen.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).