Nieuws & Waarschuwingen

Asashi Mergers & Acquisitions Group

Waarschuwingen
09/02/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Asashi Mergers & Acquisitions Group, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Asashi Mergers & Acquisitions Group heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verstrekken.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om “boiler room”-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 9 februari 2017 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Asashi Mergers & Acquisitions Group en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Asashi Mergers & Acquisitions Group maakt gebruik van de website www.asashima.com, het e?mailadres info@asashima.com en het telefoonnummer +81 4 56709016. Zij beweert gevestigd te zijn in Japan (6F & 9F Sotetsu KS Building, 1-11-5 Kitasaiwai, Nishi-ku, Yokohama, 220-0004).

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het elektronische contactformulier.