Nieuws & Waarschuwingen

Ashida Associates (www.ashidaassociates.com)

Waarschuwingen
27/11/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Ashida Associates, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Ashida Associates niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 27 november 2017 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Ashida Associates en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Ashida Associates maakt gebruik van de website www.ashidaassociates.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:         15th Fl., New Pier Takeshiba South Tower, 16-1, Kaigan 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0022, Japan

E-mail:        info@ashidaassociates.com, r.chambers@ashidaassociates.com en a.sinclair@ashidaassociates.com

Tel.:            +81 3 4540 0908 en +81 3 6894 8657

Fax:            +81 3 6894 8658  

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.