Nieuws & Waarschuwingen

Asia Pacific Brokerage Services Limited

Waarschuwingen
04/05/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Asia Pacific Brokerage Services Limited, een vennootschap die beleggingsinstrumenten verleent.

Asia Pacific Brokerage Services Limited heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 4 mei 2016 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Asia Pacific Brokerage Services Limited en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

Asia Pacific Brokerage Services Limited maakt gebruik van de website www.asia-pacific-brokerage.com, het e-mailadres info@asia-pacific-brokerage.com en het telefoonnummer +852 5808 2597. Zij beweert bovendien gevestigd te zijn in Hong Kong (56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong S.A.R.).

Deze vennootschap zou tevens banden hebben met de vennootschappen Experia Management Group, Jones Shaw Capital Partners, Peston & Sons Securities, Neuberger and Co. Wealth Management, Brandt-Swift Associates, Cunningham Mutual en Earnest & Medwell International, vennootschappen waarvoor de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd.

Wil u meer algemeen nagaan of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving, dan kan u terecht op de website van de FSMA waar u een zoekfunctie ter beschikking hebt. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).