Nieuws & Waarschuwingen

Asia Pacific Ltd (cloned firm)

Waarschuwingen
12/10/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Asia Pacific Ltd (cloned firm), een vennootschap die beleggingsdiensten verleent.

Asia Pacific Ltd (cloned firm) heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 12 oktober 2015 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Asia Pacific Ltd (cloned firm) en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

Asia Pacific Ltd (cloned firm) beweert gevestigd te zijn in Hong-Kong, 3/F Henley Building, 5 Queen’s Road Central en gebruikt de website www.asiapacificltd.com.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be).