search_api_autocomplete

Asterix Bank

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Asterix Bank die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Asterix Bank heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. Asterix Bank mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Asterix Bank aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, krijgt de consument toch geen krediet, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 29 juli 2019 heeft gepubliceerd.

Bovendien lijkt het er op dat deze onderneming in verband staat met Loan Syndicate, waarover de FSMA in het verleden een waarschuwing publiceerde.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Asterix Bank, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Asterix Bank maakt gebruik van de website www.asterixbank.com, en de volgende contactgegevens:

Adres: Tower, Level 11, 11-19 Customs Street West, Auckland, New Zealand
E-mail: sales@asterixbank.com

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.