Nieuws & Waarschuwingen

Aston Markets / Aston Forex / Ebinaires

Waarschuwingen
22/08/2014

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Aston Markets / Aston Forex / Ebinaires, een vennootschap die zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aanbiedt in België zonder naleving van de Belgische financiële wetgeving.

Aston Markets / Aston Forex / Ebinaires heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die Aston Markets / Aston Forex / Ebinaires aanbiedt, namelijk binaire opties en forex producten, speculatief en zeer risicovol, waarbij de belegger riskeert zijn volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft overigens recent gewaarschuwd voor de risico's verbonden aan binaire opties. De FSMA heeft eveneens in juni 2011 gewaarschuwd voor de risico's verbonden aan speculatieve transacties op deviezen (forex).

Ten slotte beschikt Aston Markets / Aston Forex / Ebinaires niet over het vereiste, door de FSMA goedgekeurde, prospectus voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op het Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door Aston Markets / Aston Forex / Ebinaires en om geld te storten op een rekeningnummer dat Aston Markets / Aston Forex / Ebinaires zou opgeven.

Aston Markets / Aston Forex / Ebinaires maakt gebruik van de websites www.astonmarkets.com, www.astonforex.com, www.ebinaires.com.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (tel.: +32 2 220 59 10; e-mailadres: info@fsma.be).