Nieuws & Waarschuwingen

Athos International Management BVBA

Waarschuwingen
15/06/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek opnieuw voor Athos International Management BVBA die haar verzekeringsbemiddelingsactiviteiten in België heeft voortgezet door toedoen van de heer Bruno Leblanc hoewel zij sinds 15 februari 2016 geschrapt is uit het register van de verzekeringstussenpersonen.

Athos International Management BVBA, die ook actief is onder de handelsnamen “Eagle Crest Insurance” en “Eagle Crest Underwriter”, is momenteel gevestigd in de Strobloemenlaan 3 te 1070 Brussel.

Op 15 december 2015 besloot de FSMA om de inschrijving van Athos International Management BVBA te schorsen, en op 15 februari 2016 heeft zij de inschrijving van deze vennootschap uit het register van de verzekeringstussenpersonen geschrapt. Op 18 februari 2016 heeft de FSMA haar beslissing bekendgemaakt teneinde het publiek te waarschuwen voor deze vennootschap.

De FSMA beschikt over eensluidende gegevens waaruit blijkt dat Athos International Management BVBA haar verzekeringsbemiddelingsactiviteiten heeft voortgezet door toedoen van de heer Bruno Leblanc, ondanks de schorsing van haar inschrijving en de schrapping ervan uit het register van de verzekeringstussenpersonen op 15 februari 2016.

Wij herinneren eraan dat uit een onderzoek van de FSMA is gebleken dat Athos International Management BVBA niet kan aantonen of alle verzekeringspolissen die door haar bemiddeling tot stand zijn gekomen of door haar worden beheerd, ook effectief zijn gedekt bij een verzekeringsonderneming waaraan een toelating is verleend. Het risico bestaat dus dat bepaalde verzekeringspolissen die via Athos International Management BVBA zijn geplaatst, in werkelijkheid niet zijn verzekerd.

Om die reden had de FSMA besloten om haar beslissing tot schrapping bekend te maken en heeft zij ook nu beslist om deze waarschuwing te publiceren opdat het publiek zou weten dat Athos International Management BVBA, hoewel zij geschrapt is, haar verzekeringsbemiddelingsactiviteiten in België heeft voortgezet door toedoen van de heer Bruno Leblanc.

De FSMA herhaalt haar advies aan de klanten van Athos International Management BVBA en/of aan de verzekeringstussenpersonen die met deze vennootschap hebben samengewerkt, om contact op te nemen met hun verzekeringsonderneming om na te gaan of hun risico’s of de risico’s van hun klanten wel degelijk gedekt zijn. Meer algemeen, aangezien Athos International Management BVBA niet langer is ingeschreven, raadt de FSMA ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door deze vennootschap en om geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

Wil u meer algemeen nagaan of een tussenpersoon over de vereiste inschrijving beschikt? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA (e-mail: info@fsma.be).