Nieuws & Waarschuwingen

Athos International Management BVBA - “Eagle Crest Insurance” - “Eagle Crest Underwriter”

Waarschuwingen
18/02/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) brengt het publiek ter kennis dat zij op 15 februari 2016 de inschrijving van Athos International Management BVBA heeft geschrapt uit het register van de verzekeringstussenpersonen en zij in België niet meer beschikt over de vereiste inschrijving voor het uitoefenen van de activiteit van verzekeringsbemiddeling.

Athos International Management BVBA, die ook actief is onder de handelsnamen “Eagle Crest Insurance” en “Eagle Crest Underwriter”, is momenteel gevestigd te 1070 Brussel, Strobloemenlaan 3 en heeft ook een uitbatingszetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 93.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt treedt Athos International Management BVBA op als een gevolmachtigd onderschrijver (ook genoemd “onderschrijvingsagentschap” of “underwriter”) van diverse verzekeringsondernemingen die in België actief zijn via vrije dienstverrichting. In deze hoedanigheid beschikte zij over volmachten om deze verzekeringsondernemingen te vertegenwoordigen en werkte zij samen met andere in België ingeschreven verzekeringstussenpersonen.

Uit een onderzoek van de FSMA is gebleken dat Athos International Management BVBA niet kan aantonen of alle verzekeringspolissen die door haar bemiddeling zijn tot stand gekomen of die door haar worden beheerd, ook effectief zijn gedekt bij een toegelaten verzekeringsonderneming.

Het risico bestaat dus dat bepaalde verzekeringspolissen die via Athos International Management BVBA zijn geplaatst, mogelijk niet zijn verzekerd.

De FSMA heeft om die reden beslist om haar schrappingsbeslissing bekend te maken. Zij raadt de klanten van Athos International Management BVBA en/of de verzekeringstussenpersonen die met deze vennootschap hebben samengewerkt aan om zich in verbinding te stellen met hun verzekeringsonderneming om na te gaan of hun risico’s of de risico’s van hun klanten wel degelijk gedekt zijn.

De beslissing om de inschrijving van Athos International Management BVBA te schrappen uit het register van de verzekeringstussenpersonen en de beslissing tot bekendmaking van haar schrappingsbeslissing zijn vatbaar voor beroep bij de Raad van State.

Wil u meer in het algemeen controleren of een tussenpersoon over de vereiste toelating beschikt? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be).