Nieuws & Waarschuwingen

Atlantic Capital Management

Waarschuwingen
29/09/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Atlantic Capital Management, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Atlantic Capital Management niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om “recovery room”-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 29 september 2017 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Atlantic Capital Management en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Atlantic Capital Management maakt gebruik van de website www.atlantic-capital.net en de volgende contactgegevens:

Adres:      1211 Avenue of the Americas, Suite 2701, New York, NY 10036, Verenigde Staten

E-mail:     info@atlantic-capital.net

Tel.:         +1 646 630 9047

Fax:         +1 877 349 7042

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.